pestovateľské pálenice BOSO,

liehovary

ÚVOD  l   TECHNOLÓGIE  l  REFERENCIE   l   KONTAKT   l

TECHNOLÓGIE

Technické podmienky a návod na obsluhu je spoločný pre rôzne veľkostné vyhotovenia pestovateľských páleníc.

Vyhotovenia sú navrhnuté podľa objemu destilačného a rektifikačného kotla.

 

Pracovné podmienky

Správna funkcia zariadenia je závislá na:

  • dodržovaní všetkých častí a ustanovení týchto technických podmienok a návodu na obsluhu
  • udržovaní vnútornej čistoty nádob
  • kvalitnej a zodpovednej obsluhe, ktorá je oboznámená s destiláciou,(oddeľovanie úkvapov a dokvapov, posudzovania kvality kvasov, atď. )
  • zaistením prívodu el. prúdu 380/240 V (spotreba podľa projektovej dokumentácie)
  • zaistením prívodu chladiacej vody
  • zaistením prívodu pitnej vody na výplach.

 

Materiál

Všetky časti zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s technologickým médiom sú z medi a nerezy.

 

Vyhotovenie

Vnútorný povrch zariadenia, ktorý prichádza do styku s technologickým médiom sú brúsené, alebo leštené. Vonkajší povrch medených častí je tepaný, nerezové časti sú leštené.

 

Záruka

Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa kúpnopredajnej zmluvy.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie zariadenia a strojov, ktoré vzniklo neodbornou manipuláciou a nedovoleným alebo násilným zásahom.

 

Copyright © IBEC družstvo 2013 • created Ekoelektrik